Bankkártyás fizetés GY.I.K.

Kérdések és válaszok interneteskártyás fizetésről

 

KÁRTYAELFOGADÁS


Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISAElectron, V Pay kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történőhasználatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB általkibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történővásárlásra.

 

Melybankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával,mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek,valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

 

Lehet-evásárlókártyákkal fizetni?

Hűségpontokat tartalmazó,kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehetinterneten fizetni.

 

Lehet-eco-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyávallehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISAalapú kártya.

 

FIZETÉS FOLYAMATA

 

Hogyanműködik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetesoldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetéstkezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációscsatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadnikártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkjántalálható 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettőlkezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében akártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre.Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendőösszeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összegszámlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány naponbelül következik be.

 

Mibenkülönbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő(Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. ACard Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártyalehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép akártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártyatípusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCardhálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat(authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetvea kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja abizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor abankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetveaz elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében avásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású)fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakciórólÖn kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton találhatószámmal.

 

Mitjelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakorazonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb ahivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és azalatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásároltvagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeghozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nemkölthető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyremár nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

 

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

 

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

Általában a kártyát kibocsátó bank (tehátahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; debankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagyinformatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátóbankhoz.

 

Kártya jellegű hiba

·        A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.

·         A kártya interneteshasználata számlavezető bank által tiltott.

·         A kártyahasználattiltott.

·         A kártyaadatok(kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.

·         A kártya lejárt.

 

Számlajellegű hiba

·        Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.

·        A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlásilimitét.

 

Kapcsolati jellegű hiba

·         A tranzakció soránvalószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.

·         A tranzakcióidőtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

 

Technikaijellegű hiba

·         Amennyiben afizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakciósikertelen.

·         Amennyiben afizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload"illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra,tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

 

Mi a teendő a fizetési procedúrasikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódikegy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetésikísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegyefel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

Miérta számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelenségeesetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető(kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának,hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhatki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak vanjoga.

 

Mitjelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról,azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, haa kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért visszakereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetbenbefejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben azösszeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

 

BIZTONSÁG

 

Mitjelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?

A TLS, a Transport Layer Security elfogadotttitkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosítókulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszilehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségévelbiztosítjuk a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikuskereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló általhasznált böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait azelküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz,ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

 

Afizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. Afizetésem biztonsága így garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos.A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben akereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy atitkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságátilletően.

 

Mitjelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében azún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódoltnumerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Azún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsorutolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kellmegadni.

 

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztráltVisa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, melysegítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amelyvédelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bankelfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

 

Mit jelent a MastercardSecureCode?

A MastercardSecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestrokártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, melysegítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amelyvédelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlanhasználata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátottkártyákat.

 

Mitjelent a UCAF kód?

MasterCard/Maestro kártyák esetén az Önkártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet,hagyja üresen a mezőt.